nome científico

Pinus pinaster (Solander in) Aiton (1)

(1) Pinus pinaster Aiton: o Guía de Galaxia descrebe a subespecie atlantica de Huguet del Villar (G, 81). O Vocabulario denomina varias outras especies de piñeiros, a saber, Pinus sylvestris L. (Gz) piñeiro rubio , piñeiro albar , (es) pino albar [VB]; Pinus pinea L. (Gz) piñeiro manso , (es) pino piñonero [VB], e Pinus insignis D. (Gz) piñeiro de repoboación (!), piñeiro de Monterrei , piñeiro insigne , (es) pino de Monterrey [VB].

taxon PINACEAE (=ABIETACEAE)
galego

piñeiro bravo (1) (FV, G, I, N, VB), piñeiro galego (N), piñeiro do país (FV, G, N, VB).

(1) piñeiro bravo / do país (Gz): a Nomenclatura rexistra tamén (Gz) pino bravo , pino do país , pino galego , pino negral [N], duplicados que introducen a voz castelá pino , desnecesaria en galego.

português

pinheiro-bravo (D, HN, I).

español

pino borde (1) (D), pino de las Landas (D), pino marítimo (D, I, SP, VB), pino negral (G, I), pino rodeno (D, I, SP), pino rodezno (D), pino rubial (D, SP).

(1) pino borde (es): “como, en general, a los pinos bravos, que no dan piñones comestibles” (D, 90).

english

Bournemouth Pine (E), Cluster Pine (E), Maritime Pine (E, I).

deutsch

Igelföhre (E), Kiefer von Bordeaux (E), Meerstrandkiefer (E) / Seestrandkiefer (E, I), Seeföhre (E) / Seekiefer (E), Sternkiefer (E), Strandkiefer (E).